Varkauden museoiden syksyn näyttelyt

Varkauden museoissa on syksyn ja talven aikana kolme näyttelyä: Muutostila, Voi Poijaat! Laulu raikakoon, sekä Teollisuuden Tekijät – Kymmenen Tarinaa Tehtailta.

Muutostila

Muutostila on tutkielma ajan kulusta. Kuvataiteilijat Tuula Liimatta (s. 1975) ja Anna Toikkanen (s. 1972) tutkivat ajan vaikutusta luonnossa, ihmisissä, ympäristössä ja ihmissuhteissa. Tuula Liimatta tekee keraamiikkaveistoksia sekä reliefejä. Lasitteita ja oksideja kaytetetään antamaan patinaa luonnon tapaan. Savustamalla tuodaan ajattomuutta pelkistetyn pyöreisiin muotoihin. Liimatta rakentaa muodot käsin, koska hän pitää saven tunnusta ja käsin työstämisestä. Värimaailmaltaan niukat teokset ovat harmonisia ja luonnollisia. Näyttelyn teokset on valmistettu 2015–2018.

Anna Toikkasen ajatus muutoksesta kertoo ihmisen elinkaaren vaiheista ja erilaisista ajan kuluessa muuttuvista tilantarpeista; Pieni vauva ei tarvitse kuin kehdon tai sängyn, ihmisen kasvaessa ja elämänmuutoksissa tilantarve vaihtelee, ja joskus tilaa tuntuu olevan liikaakin, kun taas joskus tilantarve ei ole niinkään fyysinen, vaan henkinen.

Voi Poijaat! Laulu raikakoon

Voi Poijaat! Laulu raikakoon esittelee joensuulaisen kuvanveistäjän Reetta Gröhn-Soinisen (s. 1969) laulavat betonipojat. Veikeät pojat laulavat suu ammollaan erivärisissä paidoissaan. Gröhn-Soininen on valmistunut Turun piirustuskoulusta 1993, ja lopputyön hän teki tuolloin ratapölkyistä. Poijaat-veistosten tekeminen alkaa puupölkystä työvälineinä kirves, moottorisaha ja puukko. Teoksien viimeistelyssä puu näkyykin selvästi. Taiteilija pohtii teoksissaan ihmisten vuorovaikutusta, ilmeitä ja eleitä sekä liikettä. Poijaat ilmentävät yksilön roolia ja toimimista ryhmässä.

Teollisuuden Tekijät- Kymmenen Tarinaa Tehtailta

Teollisuuden Tekijät – Kymmenen Tarinaa Tehtailta esittelee Varkauden teollisuuden historiaa 1800-luvulta alkaen. Varkauden teollinen historia alkoi, kun vapaaherra Gustav Wrede sai 1815 senaatin luvan ruukin perustamiseksi. Alueella on kahden vuosisadan aikana menestytty mm. ruukki- ja konepaja-alalla sekä etenkin puunjalostus-, saha- ja paperiteollisuudessa. Tehtaiden ympärille rakentui työyhteisö, joka poikkesi muusta ympäristöstä uudella tavalla, sosiaaliset suhteet, työ ja arvojärjestys olivat aivan erilaiset, kuin aiemmin maatalouspitäjässä. Näyttelyssä keskitytäänkin teollisuustyöväen rooliin 1800-luvulta aina nykypäivään: sorvareihin, valajiin, seppiin, paperityöläisiin, viilareihin, sähköasentajiin, insinööreihin. Tarinoita kertomassa ovat mm. vanerityöntekijä Meeri, valaja Kalle, maalari Kusti ja laborantti Tapio ja sahuri Jukka. Lisäksi näyttelyssä on kuvia Varkauden museon valokuva-arkistosta sekä alkuperäisesineistöä Tehtaan Museon kokoelmista.